Om oss

Om vårt företag

Vi har en långvarig historia och en ny inspirerande framtid.

Om Herobi Fritid


Herobi Fritid bildades som en avdelning inom Vadstena Polymer AB för att ta fram fritidsprodukter för mobilt boende. Antingen är produkterna sällan förekommande på den nordiska marknaden eller så finns ett uttalat behov där de kan förbättras ekonomiskt eller tekniskt.


Herobi Fritid saluför bra produkter till ett rimligt pris. Vi konkurrerar aldrig med lågprisvaror av undermålig eller dålig kvalitet.


Herobi Fritid har inte någon fysisk butik utan allt säljs i vår webbutik förutom då vi är representerade på mässor och andra event.


Vi tar tacksamt emot förslag från vår befintliga och förhoppningsvis kommande kundkrets på fritidsprodukter som kan passa in i det mobila boendet.


Mejladress: herobifritid@vadstenapolymer.com

Mejladress: kontakt@herobifritid.se


Postadress:

Herobi Fritid

c/o Vadstena Polymer AB

Sjöliden 9

SE-585 77 VRETA KLOSTER


Telefon: 070 018 51 00


Om Vadstena Polymer AB (uttalas Vadstena Polymér AB)


Vadstena Polymer AB bildades 1994 som ett moderbolag för dåvarande Vadstena Industriplast AB. Så småningom infogades skilda verksamhetsgrenar med gemensam logotyp som visar på tillhörigheten och det gemensamma sambandet.


Organisationsnummer är 556621-6072 och vi är godkända för F-skatt.


Adress:

Vadstena Polymer AB

Sjöliden 9

SE-585 77 VRETA KLOSTER


Mejladress: info@vadstenapolymer.com


Telefon: 0046 7 034 64 50