FAQ (frågor som ställts flera gånger)

FAQ för Däcktrycksmätare = frågor som ställts flera gånger

och en hjälp till att lösa eventuella problem.

För 6 hjul, symbolbeskrivninl i displayen

Fråga: En av ventilsensorerna fungerar inte, vad är det för fel?


Svar: Kontrollera först batteriet med en (helst digital) voltmätare. Oftast beror det på att batteriet har för låg kapacitet och är "tomt" (= för lågt volttal för att signalen ska tränga fram till displayen). När du köper nya batterier så mät dem alltid inan du börjar använda dem. Ofta har de legat i affären en längre tid och laddat ur till viss del. Batteriet ska vid start hålla minst 3,0 volt men normalt för färska batterier av den sorten så ska de ligga på 3,2 till 3,3 volt.

En annan orsak kan vara som på Concorde där de innersta däckventilerna i parhjulen är gjorda av plast. Det inre stiftet i däckventilerna ska tryckas ner av den påskruvade sensorn och vi har märkt att däckventiler av plast inte riktigt håller måttet utan stiftet i mitten av ventilen ligger för lågt i förhållande till den gängade delen. Då kan avkännaren inte nå ner och trycka ner stiftet tillräckligt för att släppa ut lufttrycket till däcktrycksensorn. Därför kan värdet både hoppa upp och ner och även bete sig konstigt på andra sätt.

Koär alltså i andra hand nivån mellan stift och den gängade ytterdelen på däckventilen och jämför de fyra för att se om de är lika.

Är dessa två saker kollade och befunnits normala så kontakta Herobi Fritid så får vi undersöka saken närmare.