Certec delningsförklaring

Certec, uppbyggnad.

Modellvaranter: 3L, 30L, 100L och 200L.


Vattenrening utan kemikalier!

Slut med tabletter och slut med kemiska vätskor för att få bakteriefritt och algbegränsat

i färkvattentanken. Verksam under 12 månader!


Vi har i dagarna (Augusti 2018) fått en (1) indikation på att en renarsrtav har delat sig

och kunden undrar om dt är något farligt. Svaret är definitivt NEJ.


Staven består av ett gult hölje i livsmedelsgodkänd plast som innesluter

ett vitt keramiskt rör. Även om staven delar sig, vilket den inte ska göra,

så kan den inte på något sätt "förorena" tanken och några extra "utsläpp" blir det inte

på grund av det.


Det enda som kan hända är att funktionen kan bli nedsatt en del för att det

keramiska röret då ligger på botten och funktionen att det ska ligga på

ytan och skvalpa för bästa funktion är då inte möjlig. Keramiken fungerar

ändå men inte så bra som när den är innesluten i plasthöljet och skvalpar

ytan av fordonets rörelse. Kontrollera gärna att den lilla "hatten" med grå ringen

är ordentligt fastsnäppt i det gula röret innan iläggning tanken.


Se uppbyggnaden av staven på bilderna nedan.

 

Renarstav i leveransutförande

Delad renarstav. Lägg märkt till snäppfunktionen i den grå ringen.

Innehåll i den gula kapseln: Ett (tomt)

keramiskt rör som inte lämnar ifrån sig några synliga partiklar.