Herobis kommentar till Certec

Herobi´s (ovetenskapliga men faktabaserade) kommentar till framförallt ordet Biocid i manualen till Certec:


Vi på Herobi Fritid har försökt få fram lite uppgifter i samband med att ordet Biocid användes i den bifogade manualen till Certec vattenrenare. Formuleringen är insatt som standardtext för allt i EU som kan påverka hälsa, positivt eller negativt.


Biocid är översatt i Svenska Akademiens Ordlista som "kemiskt bekämpningsmedel mot skadeinsekter el ogräs" och har i SAOL i stort sett samma lydelse som Pesticid vilket dock är en betydande skillnad. Dålig språkvård i SAOL kan man tycka!


Pesticid passar in på den översatta delen då det har med bekämpning av skadeinsekter och ogräs att göra men ordet Biocid omfattar så mycket mer och silver har kommit med under rubriken Biocider för att det "kan påverka vattenlevande organismer". Biocid användes, som nämnts ovan, i stor omfattning för mycket olika och varierande material och användningsområden, bra och dåliga.


Vi vill betona att silverjoner användes i mycket stor omfattning, och har använts länge, i många olika, allt mer populära, tilllämpningar såsom ytbeläggningar i kylskåp (som bakteriereduktion), i kläder (för bakteriereduktion och därmed mindre svettlukt) och många andra olika (kan tyckas onödiga men populära) tillämpningar. Det har visat sig att silverjoner, och kollodialt silver (silver i finfördelad form), kan vara negativt miljöpåverkande när det är i en stor omfattning. När man t ex tvättar silverbehandlade kläder så går allt silver ut i tvättvattnet på cirka 10 tvättar och hamnar i reningsverken. Det verkar som att det inte skall vara bra (men ej bevisat ännu. Utredningar pågår och Sverige är utsett till utredande land i EU).


Alltså en mycket stor (och onödig) användning av silver i bakteriebekämpande syfte kommer ut i naturen och det är meningen att EU ska begränsa utflödet genom att mer eller mindre förbjuda vissa "onödiga" användningsområden (t ex användning i kläder). Man liknar det vid en ökande användning av antibiotika och en för stor mängds effekt av utsläppt antibiotika på miljön. Antibiotika är också en biocid.


Det ska betonas att silverjoner uppskattas och användes främst av myndigheter som en vattenreningsprodukt och kommer svårligen att komma upp på listan över förbjudna användningsområden för vattenrening.


Vi konstaterar att silverjoner och kollodialt silver har använts i över 20 år som en källa för de som tror att det renar kroppen och det finns många som kan intyga att de är mindre sjuka efter att de börjat intaga kollodialt silver eller silverjoner. Att tro eller inte tro på det är upp till varje person att undersöka och bilda sig en uppfattning om detta.


Vi vet dock att i äldre tider användes ett silvermynt i vattenbehållare för att bevara färskt vatten färskt så mycket längre. Att det inte används nu beror på att det var länge sedan det fanns något silver i silvermynt.


Vad vi vet så finns INGEN studie på att silverjoner, ej heller kollodialt silver, påverkar kroppen negativt på något sätt. Det bevisas också av att EU godkänt silverjoner som tillsats i dricksvatten för dess förmåga att hålla rent vatten rent.

Och här kommer du direkt till webbutiken: